Pronajměte si chalupu přímo v srdci Orlických hor a zažijte nezapomenutelné chvíle

Domovní řád

Vážení a milí hosté,

vítáme Vás na naší chalupě v Nebeské Rybné a dovolte, abychom Vás seznámili a poděkovali za dodržování těchto několika málo pokynů:

POKYNY uvedené již v potvrzení objednávky:

Po příjezdu každý host předloží svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad totožnosti. (Po zaznamenání údajů bude host seznámen s objektem a jeho inventářem a bude mu předán klíč od objektu.) Pokud host je cizinec, musí své občanství nahlásit dopředu.
V den příjezdu je host povinen zaplatit kauci ve výši 3.000 Kč jako garanci za případné škody na zařízení způsobené hosty. Kauce bude při předání objektu vrácena.
Host je povinen mít zaplacenou celou částku za pronájem chalupy min. týden před příjezdem.
Ceny jsou uvedeny bez místního poplatku ve výši 10 Kč za osobu a za každý započatý den pobytu není – li tímto dnem příchod (osvobozeny jsou nezaopatřené děti, osoby starší 70 let a těžce zdravotně postižení včetně doprovodu).
Host užívá objekt po sjednanou dobu. Nebyla-li ubytovací doba předem domluvena jinak, příjezd 1. den je stanoven na 14 hodinu a ukončení pobytu nejpozději do 10.00 hod. posledního dne. Časový interval je nutné dodržet, jinak nemůžeme garantovat řádné předání objektu a vstupují v platnost stornovací podmínky.

Lůžkoviny má host vlastní.

V případě, že jsou povolena domácí zvířata, jedná se maximálně o jedno zvíře. Ubytování druhého a dalšího zvířete je vždy na dotaz předem. Požadavek na ubytování domácího zvířete vždy uvádějte na objednávku. Host si zabezpečí zvíře tak, aby neničil vybavení chalupy a měl svůj pelech. Přísný zákaz braní domácích mazlíčků do postele!
Za klenoty, peníze a jiné cennosti si odpovídá ubytovaný sám. Tudíž je nutné při odchodu z objektu řádně zamykat dveře a zavírat okna.
V celém objektu je kouření a použití otevřeného ohně zakázáno. Kouření je možné ve venkovních prostorách objektu.
Protože se jedná o částečně dřevěný objekt, je třeba přísně dodržovat protipožární opatření. Při topení v kamnech popel z kamen vybírejte a vysypávejte pouze vychladlý, v době své nepřítomnosti v kamnech netopte, dodržujte „bezpečnostní pokyny správného topení“, které jsou uvedené u kamen.

Odpadky vhazujte do košů s pytli, naplněný pytel zavažte (do koše vložte nový) a odneste do popelnic za bývalou faru (pokuste se třídit alespoň plasty).

Používejte přezůvky

Neničte vybavení a zařízení chalupy, jeho provoz a údržba stojí mnoho finančních prostředků, kterými bychom rádi vylepšili našim hostům další pobyty.
Po dobu pobytu udržujte čistotu a pořádek.
V průběhu ubytování buďte ohleduplní k blízkému okolí (nekřičte před objektem – ostatní sousedé jsou poté rušeni).
Bez souhlasu majitele nesmí host přemisťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.
K dispozici je lékárnička, která je uschována v polici pod mikrovlnou troubou
Při ukončení pobytu svlékněte ložní prádlo a zanechte chalupu v takovém stavu, v jakém jste ji přebrali (umyté nádobí, lednice, koupelna).
K dispozici máte rovněž venkovní sezení s grilem a hřiště pro volejbal či nohejbal.
V zimních měsících si musí host zajistit odstranění sněhu od chalupy k přístupové cestě. Přístupová cesta je denně protahována.
Storno pobytu:
Ke zrušení pobytu může dojít ze závažných důvodů a vyžaduje se včasné písemné oznámení.Zákazník je povinen uhradit následující odstupné: Pokud dojde ke stornu ze strany zákazníka 10 dní a méně před realizací pobytu 100 % z celkové ceny pobytu. Při včasném zrušení pobytu bude záloha snížena o 200,- Kč.
Příjemný a ničím nerušený odpočinek v Nebeské chalupě!

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K TOPENÍ V KAMNECH

K zatápění a topení nesmí být používány žádné hořlavé kapaliny! Dále je zakázáno spalovat jakékoli plasty, dřevěné materiály s různými chemickými pojivy (dřevotřísky atd.) a také domovní netříděný odpad se zbytky plastů aj.
Kamna musí obsluhovat pouze dospělé osoby! Ponechat děti u kamen bez dozoru dospělých je nepřípustné. Povrch i trubka kamen jsou přehřáté, dotykem si můžete způsobit těžké popáleniny.
Provoz kamen vyžaduje občasnou obsluhu a dozor!
Během přikládání dřeva do kamen dbejte zvýšené pozornosti z hlediska případných odletujících jisker nebo vystupujícího kouře z násypky kamen – nenechávejte v blízkosti kamen hořlavé předměty!
Na kamna je zakázáno během provozu, a dokud jsou teplá, odkládat jakékoli předměty z hořlavých hmot, které by mohly způsobit požár.
Dbejte na zvýšenou opatrnost při manipulaci s popelníkem a při odstraňování horkého popela, protože hrozí nebezpečí popálení. Horký popel nesmí přijít do styku s hořlavými předměty – např. při sypání do nádob komunálního odpadu.
Kamna smí být provozována pouze podle tohoto návodu. Na kamnech není přípustné provádět žádné neoprávněné úpravy.