Pronajměte si chalupu přímo v srdci Orlických hor a zažijte nezapomenutelné chvíle

Kunštátská kaple

kunštátská kapleBarokní kaple Navštívení Panny Marie stojí na hlavním hřebeni Orlických hor ve výšce 1035 m n.m. přímo u Jiráskovy horské cesty(cyklisté se ke kapli mohou dostat z Pěticestí).

Sloužila jako místo k bohoslužbě dřevařských dělníků, kteří většinou pocházeli z Tyrol a do Orlických hor byli pozváni za prací. Dřevo, které těžili, se dodávalo do kutnohorských dolů a do místních skláren.

Svatostánek byl postaven u horské cesty spojující Zdobnici s Kunštátem. Přechod hřebene byl určitě obtížný – jak ze Zdobnice, tak z Kunštátu stoupala cesta poměrně prudce, na vlastním temeni Kunštátské hory se pak nachází těžce prostupné rašeliniště. V knize Grossmutter erzählt (Babička vypravuje), vydané v roce 1940 v Lanškrouně, se můžeme v pověsti Die versunkene Stadt (Propadlé město) dočíst: „Dnes je tato část hřebene zarostlá nízkými jehličnany, bažinatá a pokrytá mnoha jezírky a tůněmi. Nezpívají tu žádní ptáci. Nezvyklé ticho panuje v tomto pochmurném koutu hor.“ Kaple tedy pravděpodobně nesloužila jen k potřebě dřevařů, ale i k oddechu při namáhavém přechodu přes hřbet Orlických hor a jako místo poděkování za šťastné zvládnutí cesty. Nelze opomenout ani funkci úkrytu před nepohodou. ( 1 )

Kunštátská kaple byla pravděpodobně postavena již kolem roku 1671. Tento letopočet je totiž vytesán na levé straně kamenného podstavce Piety. Plastika, na jejíž spodní části je nápis „SaLVe MarIa DoLorosa Te saLVtat serVVs“ (buď zdráva, Maria bolestná, zdraví tě služebník), byla v 60. letech přemístěna do zdobnického kostela, kamenný podstavec zůstal v kapli.

V kunštátské farní kronice (Orlické Záhoří), v kapitole Kaple kunštátské farnosti, je uvedeno:„Horská kaple Navštívení Panny Marie na nejvyšším horském místě na staré výběrčí cestě do Velké Zdobnice, byla v roce 1831 postavena z kamene jistým dobrodincem … Tato kaple byla pro svoji odlehlost vydána na pospas nepříznivému počasí a v roce 1860 byla již pouhou ruinou. Proto pan farář z Velké Zdobnice Alois Noll si vzal za úkol tuto kapli opět vybudovat … Na opravu kaple se konaly sbírky. Vše si vyžadovalo velikou námahu, ale v r. 1869 byla kaple již pod střechou. Na svátek panny Marie tedy mohl P.T. pan biskupský vikář Karel Novák z Rychnova kapli vysvětit …“ (2 ).

Údaje z farní kroniky o vzniku kaple v r. 1831 se vztahují k rekonstrukci. V tomto období byla původní dřevěná stavba nahrazena kamennou. Svoji nynější podobu dostala kaple při zmíněné opravě v roce 1869.

V bezprostředním okolí Kunštátské kaple probíhala v letech 1937-38 výstavba lehkého opevnění. Tehdy bylo skryto hustým lesem, dnes jsou řopíky dobře viditelné.

Po roce 1945 byl interiér svatyně zničen a jediné, co se z něj zachovalo, byla právě plastika Piety. V 60. letech byla přenesena do kostela ve Zdobnici, v kapli zůstal pouze její podstavec. Kaple byla podrobena celkové opravě v roce 1967. Do kaple byla instalována malá výstava, v souvislosti s výročím podepsání Mnichovské dohody, o opevnění v Orlických horách, ale jednalo se o ojedinělou akci a dále se zde již nic nevystavovalo. V 80. letech se u pracovníků Horské služby Orlických hor zrodil plán na památník obětem hor, který by byl v kapli, ale ani tento plán nebyl uskutečněn.      Kunštátská kaple Od roku 2000 byla stavba postupně obnovována. Nejprve byla vyměněna střecha a zajišťovány uvolněné kameny ve zdivu. Další opravy se rozběhly v roce 2003 – viz foto p. Remeše. Na podzim roku 2004 byla oprava dokončena – lidé z občanského sdružení Via Aurea v kapli přeložili podlahu, natřeli střechu a vymalovali interiér. Do kaple byla umístěna replika oltáře a kopie původní piety. 18.6.2005 byla kaple slavnostně vysvěcena biskupem Dominikem Dukou.

Ubytování Orlické Hory

Chalupa nebeská Rybná. Kvalitní ubytování v soukromí, chalupa Nebeská Rybná. Letní i zimní ubytování v Orlických Horách. Využijte i vy kvalitní ubytování v Orlických Horách na naší chalupě Nebeská Rybná.

Chalupa je po celkové rekonstrukci. I vy můžete strávit romantický pobyt v Orlických Horách na chalupě Nebeská Rybná.