Pronajměte si chalupu přímo v srdci Orlických hor a zažijte nezapomenutelné chvíle

Výlety

Komáří vrch (Přírodní památka)

Říčky v Orlických horách - PR Kováří vrch 4Komáří vrch (Přírodní památka)

Přírodní rezervace Komáří vrch (991 m) se rozkládá na hlavní hřbetu Orlických hor nedaleko obce Říčky. Téměř celé chráněné území je oplocené a veřejnosti nepřístupné. Rezervace má rozlohu 12,70 ha a tvoří ji porosty zakrslé bučiny se smrkem, jeřábem a jedlí. Vyskytují se tady i vzácné rostliny. V blízkosti vrcholu stojí vojenské opevnění, které mělo za druhé světové války sloužit jako dělostřelecká pozorovatelna pro dělostřeleckou tvrz Hanička.

V okolí se skrývá i několik dalších drobných pevnůstek z let 1936 – 38.
Rezervací prochází naučná stezka Jiráskova cesta. Komáří vrch je přístupný z Mezivrší po červené turistické značce.

Celý příspěvek

Jelení lázeň

jeleni_lazen - ubytování v ORLICKÝCH horáchJelení lázeň

Přírodní rezervace Jelení lázeň se rozkládá v sedle mezi Malou a Velkou Deštnou. Má rozlohu 3,62 ha a leží v nadmořské výšce 1070 m. Rezervace chrání vrchovištní rašeliniště s jezírky, vzácné druhy rostlin a množství drobných savců. V některých místech dosahuje mocnost rašeliny i 1 m. Původně bylo rašeliniště obklopeno lesem, nyní leží uprostřed rozsáhlých pasek.  Rezervací prochází naučná stezka Jiráskova cesta (červená turistická značka).

Celý příspěvek

Bukačka – přírodní památka

bukačka-orlické hory ubytováníBukačka – přírodní památka

Národní přírodní rezervace Bukačka je nejvýznamnější maloplošné chráněné území v Orl. horách. Leží asi 1 km severozápadně od Masarykovy chaty na Šerlichu v nadmořské výšce 910 – 1025 m na hlavním hřebeni v katastru Sedloňov. Zřízena byla v roce 1954 o rozloze 50,74 ha. Rezervaci tvoří pozůstatek zakrslého bukového pralesa s vtroušeným smrkem, klenem a jeřábem (bučiny svazu Acerenion, asociace Aceri-Fagetum). S ohledem na klimatické podmínky tu dvousetleté buky dosahují výšky pouze okolo 15 metrů; právě jen pro nekvalitní dřevo jejich křivolakých kmenů zůstal tento porost ušetřen při drancování lesů Orlických hor v minulých staletích.

Smíšená bukosmrčina s klenem a jeřábem  Cennou částí rezervace je i rašelinná louka s podložím fylitických rul, rozdělená Jiráskovou cestou zhruba na dvě stejné části. Tato vlhká lučina na podzolech je takzvanou praloukou – to znamená, že již před násilným odlesněním celého pohoří člověkem zde byla bezlesá plocha. Pro svou druhovou pestrost bývá NPR Bukačka nazývána „botanickou zahradou Orlických hor“. Bylo zde nalezeno celkem 294 druhů vyšších rostlin, z toho 23 chráněných.

Celý příspěvek

Chráněná krajinná oblast Orlické hory

orlicke-hory-ubytování-chapupaChráněná krajinná oblast Orlické hory

Pozoruhodně zachovalý krajinný celek tvořený hřebenem Orlických hor, svahy před a za hlavním hřebenem a částečně malebným podhůřím. Nejvyšším vrcholem Orlických hor je Velká Deštná se svými 1115 m, průměrná nadmořská výška je 789 m. Hřeben a návětrné jihozápadní svahy jsou odlesněné v důsledku působení dálkových imisí. Orlickohorskou brázdou protéká řeka Divoká Orlice, tvořící od Trčkova až po Zemskou bránu státní hranici dlouhou 29 km.

Celý příspěvek

Kunštátská kaple

kunštátská kapleBarokní kaple Navštívení Panny Marie stojí na hlavním hřebeni Orlických hor ve výšce 1035 m n.m. přímo u Jiráskovy horské cesty(cyklisté se ke kapli mohou dostat z Pěticestí).

Sloužila jako místo k bohoslužbě dřevařských dělníků, kteří většinou pocházeli z Tyrol a do Orlických hor byli pozváni za prací. Dřevo, které těžili, se dodávalo do kutnohorských dolů a do místních skláren.

Celý příspěvek

Hrad Potštejn

potstejnh1Hrad Potštejn

Dominantu tohoto hradu – mohutné trosky – spatříme už zdálky ze všech směrů. Historie Potštejna sahá až do 13. století, kdy byl založen rodem Drslaviců.

Během času vystřídal řadu majitelů, k těm nejvýznamnějším patřili Pernštejnové, za jejichž působení dosáhl hrad největšího rozsahu.

Nalezneme zde i pamětní desku připomínající Jiráskův román „Poklad“. Expozice o historii hradu. Přístup po obnovené Křížové cestě.

Internetové stránky hradu hrad-potstejn.cz

Celý příspěvek